Co-fontat de Fondul pentru Azil Migrație și Integrare al Uniunii Europene

ROMANIA

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

Agenția Națională
Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), ca parte componentă a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este o structură instituțională specializată în coordonarea, evaluarea și monitorizarea la nivel național a implementării politicilor publice anti-trafic și a politicilor de protecție și asistență a victimelor.

FUNCȚIILE PRINCIPALE ALE ANITP SUNT:

1. To draft the National Strategy against trafficking in persons;

2. Elaborarea standardelor naționale în domeniu;

3. Să stabilească indicatorii și criteriile de evaluare a fenomenului traficului de ființe umane;

4. Să colecteze, să stocheze, să proceseze și să analizeze datele statistice și informațiile din zona de responsabilitate;

5. Realizarea de studii și cercetări privind diagnosticarea și evoluția fenomenului;

6.Publicarea propunerilor de modificare și completare a legislației în domeniu, prin intermediul MAI;

7. Să dezvolte programe și proiecte în domeniul prevenirii traficului de persoane și asistenței acordate victimelor traficului și să ofere altor instituții sprijinul necesar în derularea programelor, la cerere;

8. Dezvoltarea programelor de interes național privind prevenirea traficului de persoane și asistența acordată victimelor traficului, în vederea reintegrării lor sociale

Email: anitp@mai.gov.ro
Telefon: +40 21 311 89 82

ASOCIAȚIA ELIBERARE

eLiberare este o asociație axată pe prevenirea traficului de ființe umane și a exploatării sexuale din România. Organizația își dorește să abiliteze oameni în prevenirea traficului de persoane din propriile comunități.

STRATEGIE

1. Conștientizare prin educație.

2. Traininguri de prevenire.

3. Asistență în procesul de restaurare.

4. Evenimente de lobbying.

CAMPAIGNS

1. Bani pe bune
Campania Bani pe Bune constă într-un site de recrutare pentru locuri de muncă false, cu scopul de a informa oamenii despre pericolele joburilor care par “prea bune pentru a fi adevărate”.

2. Școala Altfel
Școala Altfel este un program național care promovează educația informală. În cadrul programului, eLiberare și-a propus să ajungă la cât mai multe școli din România, pentru a educa tinerii despre traficul de ființe umane.

3. Project OI
Project Oi reînvie conceptul de șezătoare, unde femeile povestesc aspecte ale vieții în timp ce tricotează. Proiectul are potențialul de a se materializa într-o formă constantă de venituri pentru supraviețuitorii traficului de persoane, cu scopul de a reduce vulnerabilitatea la exploatare.

Email: info@eliberare.com
Telefon: +40 314 252 374