Co-fontat de Fondul pentru Azil Migrație și Integrare al Uniunii Europene

SPAIN

Primăria orașului Madrid

Departamentul care se ocupă de acest proiect este DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE ȘI PREVENIRE A VIOLENȚEI DE GEN, parte a Departamentului Guvernamental pentru politici de gen și diversitate. Acest departament dispune de competențele executive în aplicarea principiului egalității de gen, promovării egalității, nediscriminării sexuale, diversității sexuale și identității de gen, precum și prevenirea și îngrijirea diferitelor forme de violență legate de gen, atât împotriva femeilor, cât și împotriva altora grupuri, în special LGBTI. Departamentul dispune de o serie de resurse cuprinzătoare pentru garantarea drepturilor femeilor victime ale traficului de persoane, prin exploatare sexuală. Obiectivul principal este recuperarea acestora printr-un proces de abilitare personală, în care femeile sunt agenți activi și protagoniști principali ai propriei schimbări. Aceste servicii oferă un spectru larg de servicii, cum ar fi consilierea psihologică, socială, juridică, de sănătate, oferirea de resurse specifice și instrumente pentru a îmbunătăți capacitatea de a obține un loc de muncă, instruirea pentru angajare și însoțirea pentru ocuparea unui post pe piața muncii.

SERVICII
1. Unitatea mobilă: Abordarea femeilor forțate să se prostitueze în anumite localități ale orașului, oferind servicii de bază, informații și asistență.

2. Centrul Concepción Arenal Centrul Concepción Arenal este o unitate specifică și specializată în evaluarea, proiectarea și urmărirea proceselor individualizate de susținere, recuperare și inserție socialo-profesională..

3. Casa Pandora oferă servicii de cazare pentru aceste femei și pentru copiii lor.

Email: dgviolencia@madrid.es
Telefon: + 34 91 588 32 31

 

Asociația Trabe

Asociația Trabe-Inițiative pentru economie socială și solidaritate este o organizație non-profit, creată în 2005 în Spania. Scopul său principal este de a îmbunătăți condițiile de viață și accesul la drepturi pentru persoanele vulnerabile, acordând o atenție specială femeilor și tinerilor, promovând programe de îmbunătățire a gradului de ocupare a pieței forței de muncă și promovând economia socială, emanciparea de gen și integrarea egalității de gen.

– Elaborarea de programe și proiecte de facilitare a găsirii unui loc de muncă pentru persoanele vulnerabile, prin educație și formare profesională, șanse și oportunități egale indiferent de gen, cooperare internațională, voluntariat și crearea de rețele cu alte entități sociale.

-Promovarea economiei sociale și integrarea egalității de gen ca elemente-cheie pentru îmbunătățirea drepturilor și condițiilor de viață ale persoanelor vulnerabile.

Serviciile TRABE se adresează în principal femeilor și tinerilor. Entitatea este specializată în lucrul cu femeile imigrante și femeile victime ale traficului de ființe umane prin exploatare sexuală.

Echipa TRABE include mai mult de 20 de profesioniști – asistenți sociali, psihologi, avocați, cercetători, consilieri, economiști etc. – și colaboratori care conlucrează pentru oferirea de servicii de asistență socială.

SERVICII
1. Intervenție socială pentru femei vulnerabile

2. Angajare și antreprenoriat

3. Creșterea gradului de conștientizare asupra economiei sociale

Email: trabe@trabe.org.es
Telefon: 91 420 45 01